Diş Eti Hastalıklarının Kardiyovasküler Sistem ile İlişkisi

30-05-2017

Diş Eti Hastalıklarının Kardiyovasküler Sistem ile İlişkisi

Diş kaybı, diş çevresindeki kemiklerin erimesi ve dişeti kanaması ile karakterize olan peridontal enfeksiyonlar ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki ve nedenselliğe bağlı olduğu 15000 hastanın katıldığı çalışma ile ortaya konmuş. Çalışmayı Avrupa koruyucu kardiyoloji dergisi Nisan 2014 sayısında yayınlamıştır.

Diş kaybı ve diş eti iltihabı, kardiyovasküler hastalıklar için potansiyel bir risk belirleyicisi olarak tanımlanmıştır.

Çalışmada, Kronik koroner kalp hastalığı bulunan 15.000'den fazla hasta, diş hekimleri tarafından kontrol  edilerek bu hastaların eksik diş ve periodontal hastalıklar yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Sonuçlar, kardiyovasküler hastalığı bulunan  grupta periodontal hastalığın göstergelerinin, (eksik diş sayısı, diş çevresindeki kemik kayıpları ve diş eti kanamaları) yaygın olduğunu bu tip hastalarda periodontal hastalıkların semptomlarının  kardiyovasküler risk faktörü olduğunu  göstermiştir.

İstatistiksel analiz, diş kaybının prevalansının artmasının, açlık kan şekeri seviyeleri, LDL kolesterol düzeyleri, sistolik kan basıncı ve bel çevresi ile anlamlı derecede ilişkili olduğunu gösterdi. Diş eti kanamalarındaki daha yüksek bir prevalans, yüksek LDL kolestrol seviyeleri ve sistolik kan basıncı ile anlamlı olarak ilişki içinde olduğu ortaya kondu.

Dr. Vedin, daha fazla yorum yaparak şunları söyledi:
"Periodontal hastalığın koroner kalp hastalıkları için bağımsız bir risk faktörü olup olmadığı tartışma konusudur, bazı çalışmalar ılımlı bir ilişki olduğuna, diğerleri çelişkili olduğuna işaret etmektedir.   Bulgularımız, periodontal hastalık ile birkaç kardiyovasküler risk faktörü arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir Koşullar arasında muhtemel bir ilişkiyi desteklediğini "söyledi.

Vedin O, Hagstro¨m E, Gallup D, et al. Periodontal disease in patients with chronic coronary heart disease: Prevalence and association with cardiovascular risk factors. Eur J Prevent Cardiol 2014;

Paylaş : facebook Twitter

Dentamar Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.