Dental Tomografi Nedir?

Dental Tomografi Nedir?

dentaltomografiDental Tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenilen bölgenin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.

Panoramik radyografiler, teşhis ve tedavi planlamasında uzun zamandır kullanılmaktadır. Ancak 2 boyutlu olan panoramik radyografiler,3. boyutla ilgili değerlendirmelerin gerektiği durumlarda yetersiz kalmaktadır.

Panoramik filmlerde ki ölçümlerde 3,0 mm – 7,5 mm kadar sapmalar olurken tomografi üzerindeki ölçümlerde bu değerler 0,2 mm – 0,5 mm ‘ye kadar düşmektedir. Bu sayede önemli cerrahi operasyonlar öncesinde tüm hesaplamalar daha doğru yapılabilir ve böylelikle komplikasyon riskleri azaltılabilir.

Dental Tomografi Kullanım Alanları;

-İmplant planlamaları (Kemik kalınlığı ve yüksekliğinin tespiti).

-Cerrahi planlanan bölgelere komşu anatomik yapıların yerlerinin tam olarak tespiti.

-Gömülü 20 yaş dişi cerrahisi planlaması.

-Çenedeki kistlerin görüntülenmesi.

-Travma vakaları.

-Kök kanallarının görüntülenmesi.

-Kemik ve kök kırıklarının tespiti.

Dental Tomografi Avantajları;

-Panoramik ve periapical röntgenlerde görüntülenmeyen alanların görüntülenmesi.

-Daha detaylı teşhis.

-Daha doğru ve komplikasyon riski azaltılmış tedavi planlamaları.

-Yumuşak doku ve kemik dokusu ile ilgili daha detaylı muayene ve ölçümler yapılması .

Paylaş : facebook Twitter

Dentamar Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri © 2024 | Tüm Hakları Saklıdır.